เกมส์ Slot

กติกา.. โยกคันโยก 1 ครั้ง เพื่อให้ได้รูปภาพที่เหมือนกัน 3 รูป ถึงจะได้รับรางวัล

ให้เช่าวันละ    4,500 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง)