เกมส์ Funny 3 Hole

กติกา.. ผู้เล่นแต่ละคนจะได้แทงลูกสนุ๊กเกอร์คนละ 5 ครั้ง เป็นการสะสมแต้มจากหลุมที่กำหนดคะแนนไว้แตกต่างกัน

..หลุมจะมีอยู่ 3 หลุม คือหลุมกลาง 1 หลุม หลุมซ้ายขวาอีกอย่างละหลุม หลุมกลางจะมีคะแนนน้อยสุด ส่วนหลุมมุมทั้งสองจะมีคะแนนมากกว่าตามแต่กำหนด

ให้เช่าวันละ 3,500 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง)