เกมส์ ปาโป่ง Bubble Boom

กติกา.. ผู้เล่นจะได้รับลูกดอกคนละ 5 ลูก แล้วใช้ลูกดอกปาให้โดนลูกโป่งให้แตก 3 ลูก ก็จะได้รับรางวัลที่ลูกค้ากำหนดไว้

ให้เช่าวันละ 3,000 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง)