เกมส์ ปาเป้า Spin Shot

กติกา.. ผู้เล่นจะได้รับลูกดอก คนละ 5 ลูก แล้วปาให้เข้าตามสีหรือตามสีที่ลูกค้ากำหนด

ให้เช่าวันละ 3,500 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง)

(เกมส์นี้ต้องใช้ไฟฟ้า 220 V.)