เกมส์ ชิพกอล์ฟแบบโดม

กติกา.. ชิพให้โดนเป้าแดงที่กำหนดเพื่อรับของรางวัล

ให้เช่าวันละ 3,000 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง)