เกมส์วงล้อพาโชค (เล็ก)

ราคาเช่าวันละ 2,500 พร้อมแท่นสี่เหลี่ยม