ตู้ลม Wind Ball

กติกา.. ใส่ฉลากของรางวัลไว้ในตู้แล้วให้ผู้เล่นหยิบออกมาจากตู้

ให้เช่าวันละ 4,000 บาท  (ไม่รวมค่าขนส่ง)

(ใช้ไฟฟ้า 220 V.)